Iedereen heeft recht op juridische bijstand.
Dat is een mooi recht, maar het moet wel betaalbaar blijven.
Vanuit deze overtuiging verlenen wij rechtsbijstand middels de zogenaamde toevoeging, ook wel gefinancierde rechtsbijstand genoemd.

Indien u in aanmerking komt voor een toevoeging vergoedt de Staat de kosten van uw rechtsbijstand.
U betaalt dan alleen een wettelijk vastgestelde eigen bijdrage, die afhankelijk is van uw belastbaar inkomen.
Voor details hierover verwijzen wij u graag naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org).

Voor die zaken die niet voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komen, hanteert Advocatenkantoor Crepin een zeer concurrerend tarief.

Het uurtarief bedraagt thans € 210,-- per uur excl. BTW.
In individuele gevallen kan hiervan op grond van de financiële omstandigheden worden afgeweken