U bent verdachte in een strafzaak. Wat houdt dat precies in? Iemand is "verdachte" als het vermoeden bestaat dat hij of zij zich schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar feit. U wordt dan door de politie opgeroepen, soms aangehouden en vervolgens verhoord.

Iedereen kan onder omstandigheden in aanraking komen met politie en justitie. De confrontatie met politie en justitie is niet altijd even plezierig en vaak zeer emotioneel. Tegenover het Openbaar Ministerie met veel mankracht en middelen staat u als individuele verdachte vaak alleen.

U heeft recht op een specialist, die de hele procesgang bewaakt en u tijdig en juist informeert over uw positie en de te volgen strategie.
Iemand die zowel deskundig als betrokken is, die uw belang voorop stelt en die desgewenst uw familie op de hoogte brengt en houdt.

Voor zowel advies in het "voortraject" als na een vervolging of dagvaarding kunt u bij advocatenkantoor Crepin terecht voor rechtsbijstand. Het kantoor behandelt allerlei soorten strafzaken in eerste instantie bij de politierechter of rechtbank, maar zonodig ook in hoger beroep bij het gerechtshof en eventueel zelfs in cassatie bij de Hoge Raad.

Die strafzaken kunnen bijvoorbeeld  vermogens – en geweldsdelicten, drugs- en verkeerszaken, maar eveneens bezwaar tegen omzetting van een taakstraf, vordering schadevergoeding wegens ten onrechte ondergane hechtenis, fraude-, milieu- en ook TBS-zaken betreffen.
Naast het bijstaan van volwassenen is het kantoor ook gespecialiseerd in het bijstaan van minderjarigen in deze zaken.